Страница - 56, Справочник по схемотехнике для радиолюбителя 1987
щ н

■    Дрошнм шабд, у

* * I і|ЩУ І Щ[';

\iitwWi ш *

■    Umiw W І і Ряв- ■■!'

__W \m\ e- ШїЩ W

у    \ срк-г^Іч І LxD’,

„• І4М І ІЛішрл f® I m '

\ \ • fWil \ 11

диД>- Ці \ I I PUSS

\\ \\W.m\ml \ —бо... 1-21x11 \ \ ИІ pfilpl

' \ \ ш\ M 1 I 30x11

Щ у ЙвИІ 1 13x6,6

IІ И Ы®1*1 I 118,5x8,6

\ і л \ \ \м\ш1 \ \ —60... 1эт,5х8.6 и,ѴЙ\ \ \ \±0,(Ы 200 \ 400 И*' +125 8 x 3,5

W>\ \ІЙЩ 050 ЩтII -60... 11x4,5 \ \ \ ' \ V \ 1 4-125

ійщіі \\ \Ш\±\ \т\\т\    14x7,5

ЩИЛП00\Ш)\    20x9,8

U- . \ % \ \ Щ \ 7Ь0 \ \200l    28x9,8

I сш Ѵйжі • да \ ріїШ|іІ| і -60... 6x2,3

\ :■ V V \ Ыщ. \ 1 I +125

^ЩфЩ \\    с.оотвеютемо.

осздЬъшдъ.

^1Й|    сопротивпемем до І N\Om.

1Щ1І \>^г\\сто\)Оъ сопротивлением свыше \ МОм.

j    - x

W    t ^OpO^VAtpOJVHCTUM проводящим слоем

*    - '■*^■'■йѵу‘уд^'^У^М|ДмЗДЯДИМд^ЖіУ jjfivi    v**--'Чг-'..«г^»|*^лдай»&ідии[дрииииир^и^^^ииири^ииир^к»^< _. .-' ■'-’•

\ \    - \ 4 \ I

jjj V \    \ n0. \ 1

\ \ \“Zr\"',t“‘\1Jwrp0

Twt\ \ p \ Лта™ \ шйе \ ™ax \ ш It or I

I ■ n__11 \ I ШШ П c ШЩ

V-щ \ \ \ S I ' \«kb/bi    lxu Щ

V |    і у ;

і ЪЩ Q,\ \ \ \±iO,b;\ 300 \    1 16x5,3 .

\ Ш \ \ IЩ \ 600 \    26x5,3 jttfl \ VЛод \ MOOOl 0,5 -60...+100 30x7.3

\ \ \ \ \ \ \500 \    1 47,7x9.4

Ъ5\П\ОД \ \ Wo,5; \ 300 \    j 16x5,7

\ ІЩ \ \ \ 0,\ \ ±:\ \ 600 \    1 26x5,7

Sii \ \ \ \ \000 I    0,5 \—60...+Ю0 29,6 X 7,6

%. \ Л \ \ у I 1500 \    I * |47,7X9,7

МЛмяу лъеѵѵо^.

• *    v\ д>\аыетр соответственно.

57