Страница - 466, Справочник конструктора радиолюбителя 1983
Полупроводниковые диоды

Таблица 12.84. Полупроводниковые знакосинтезирующие индикаторы

Тип (цвет свечения) І/Пр (прії'/пр, мА), 'fyf мккд [L, кд/м )    Индицируемые ^азмеР цифры, мм

ШШШ    (при /ПРІ мА), 'прЩр МА    Д3ЦнаРкУ„    (схема соединения

В, не более    знаки    электродов)

Светоизлучающие диоды

А Л ЗО IА (К) ' : 3(1\оЩ|^    (101 (10)    II ;Л

А Л 301 Б (К) 3,8(10)    (20] (10)    II

АЛ307А(К) 2(10)    150(10)    20

АЛ307Б(К) 2(10)    900(10)    20

АЛ307В(3) ѵ 2,8(20)    - 400(20)    22

АЛ307Г (3) 2,8(20)’    1500(20)    22

•    АЛ307(Ж) ' . ѵ 2ї5(10) .    400(10)    22 —

АЛ307Е(Ж) 2,5(10)    1500(10)    22

АЛ307И (OP) • 2,5(10)    400(10)    22

АЛ307Л (OP) 2,5(10)    1500(10)    22

АЛЗЮА(К) 2(10)    60000) r    12

АЛЗІОБ(К) • 2(10)    250(10) , ‘    12

АЛ316А(К) - 2(10)    800 (ГО)    20

АЛ316Б(К) 2(10)    ЗОО(ГО)'-    20

АЛС331 (К/3) 1; 1Н 4/4 (20)    Щ 600/600 (20) 20/20    —

Линейные иікалы

А Л ЗI 7А (К) ѵ;т»10)    11    1 ВН ш    ІЇІв

АЛ317Б(К) вШИ    350(10) -    ,12 —    5 (ОК)

АЛ317В(3) Я1И1М    ШВІВ НІ    12 I—ант МНИ . ШШ/.

АЛЗІ7Г(3) 3(1Ю)    160(10)    12 . • I    ЩШЮ

АЛЗІ7Д (3) 3(1°)    V '.'520(10), ; ; Щ    “    5 (ОА)

Знаковые индикаторы

АЛІІЗЕ(К) 2(5)    300(5)    5,5 і . Цифры, некоторые    2,5(ОК)

буквы

АЛ 1.1 ЗЖ (К)' Ѵ 1ІЙІ • “I - - ‘    I w . I ЩЯ    Тоже    Шві

АЛІІЗИ(К) 2(5)    60 (5)    '5,5 э 2,5 (OK)

АЛ304В (3) 3(10)    60 (10) ^    II > ШШШ

А Л304 Г (К) 3(5)    350;(5)    5,5 1 ЩЩШ

АЛ305А(К) 4(20)    : [350] (20) ' ѵ    л-22 > ШіШ

АЛС 311 А, Б(К) 2(4)    40р(.0,8)^#,-    ‘5 >

А Л СЗ14 А (К) - Ж' ■ 9 ѵ    ^ ‘    I » 2,5 (ОК)

А ЛСЗ18 А-    ; S ЩШ ' '    ‘ ‘

АЛСЗ18Г (К) 1.9 (5)' ;    950(5) -    12 -» 2^ (ОК)

АЛС320А(К) І іІ ЩШ    400(10)    > 5(0А)

АЛС320Б(3) 3(1.0)''    150 СЮ) .    12 >

АЛC320B(Зі). 3(10)    ѵч ; 250(10У    12 > ||Ш)

АЛС320Г(К) - ;Щ10)    600(10)    Г2 > 5(ОА) .

АЛС32І А(ЖЗ) 3,6(20)    И МШИ    25 » 7(ОК)

АЛС321 Б(ЖЗ) 3,6(20)    120(20)    25 > 7(ОА)

АЛС324А(К) 2,5(20)'    150(20)    25 » 7(ОК)

АЛС324Б(К) '-^2>г5(20)'    150(20)    25 > » 7(ОА)

. АЛС332А(К) 2,5(20)    1(600(20)    25 » І2(ОК)

АЛС332Б(К) 2,5(20) ’    1600(20)    25 » 12 (ОА)

АЛС332В(К) 2;5(20)    800(20)    25 - » 12(ОК)

АЛС332Г(К) 2^5(20) |    800(20)    25 > І2(ОА)

АЛСЗЗЗА(К) ' 2ГГ20)    200(20)    25 » 12(ОК)

АЛСУЗЗЗЯБ(К) 2t(20)    :J I 200(20)    25 > 12 (ОА)

АЛСЗЗЗВ(К) 2(20)    Ш0(50)    25 » 12(ОК)

АЛСЗЗЗГ(К) ->:Щ20) ■    * f50:(^6j;    25 > 12(ОА)

АЛС334А(Ж) 3,3(20)    200(20) |1|    25 > 12(ОК)

А ЛСЗ 34 Б (Ж) 3,3(20)    200(20)    25 | 12 (О А)

АЛС334В(Ж) 3,3(20)    (У    25 > 12(ОК)

АЛС334Г(Ж) , ЗгЗ(20) г/    150(20) ,    25 * 12(ОА)

АЛС335А(3) 3,5/(20) |    250(20) .    25 НЯ » 12(ОК)

АЛС335Б(3) 3,5(20).    250(20)    25 » І2(ОА)

АЛС335В(3) ЗІ5(20) • /1    ѵ . 150(20)    25 > І2(ОК)

•    АЛС335Г (3) г*3>5;(20)    150(20) *    25 » І2(ОА) АЛС340А(К)' ?{5(І0)    125(10)    II Любые знаки и циф-    9

ры

1

Число элементов.