Страница - 416, Справочник конструктора радиолюбителя 1983
Конденсаторы постоянной емкости    415

.'І- I' . : І т/Щ' І І і I I I §*§»    II I    I I

. і    і Г і •. її і і і ’i ■ .'I ■.?! - 'І    і і ї ї

_ _Ш    _

W

і і ■ її і -! і ■ г її,- і    і "Z і    l i t

_ ___»■_-___

II III II I. I I |i|    27 I I    I I I I

, ' СЧ Щ СЧ

______ _’    ідо    1

j§ J    іъ ь *

1 1 1 Шйш і і шщ-і.    Ш Ip і і '

.    _І_І as    ш §°х. _j_І

S ІшиШВ г _ . і і і і і' і і і

•Ь 1    • “»'ч

___ю —_п см___ _-

ШГ(і~Ч V І І І 1. і. І:: І'. І І- ' І - І     .1 J І І

_ _ _S І х _ _

1 '.■“■■■ІНЯИрВі ЯВІ    :'р • є

ЦШ а і ї ї .7-7 ШШШ Щ 1 і І Щ Я І і И> і

■•VI    *    о у О, ю . ю .    to    5 o*v

ІЛ —    о    — А —    СЧ Ю CS C4    О    t    wA

- ^ -X- F -І-о -

2    п-    § ІІШУ ьь І

I I §-1 I . 72 I ?f- I I I І і 7-ТЬ 7“ і ...| І

S    Ж    І Ш І

- а- Ct -9 -

І ■ ;,і І • £ І і і    .1 і і / V І і г?Гї/ і ^ і ' і .. і. - ' і і і і

КШ <ЧЪ

_rr —---

11; 11". ix

Ції і"-1-4 • і і тя і ШУМІШІ і

ї-'. sife£S ■-■W    I s

* о'УЇ. о у _ю-----— а__

Щ .ifcѵ.; ІШІ і *С4, і ШІ.-І * if- I I І і І і і Si і, h _і gg 1 і щ    і    я_:

ъ

Щ і T г?'a \    \ С' ІІШІ1 g 'Ш \ і і

П ПГ~

&! і • Нщ і і і і і і ,1.; і & щк і І і • і і щШ s.

о о о S'

^ „ . ю о «о    . ю .

~' "ечиэ — ю..... - о. ея. I .ж 2!    <о 1 «о 1    ";кі о о

у V у у    — —Я __ О і ^ЮОлій я) М)0(доо“0    йО _ О О    со __ м in __

., Л л А Л    I Ч- «9 СО 2S Гі- Г- ^ со <*3    I I ^ ^    I fv. о — СЧ _    CS ■*■ О® !2 о® -2855 Ц Ті "JLS 1 п «Шві 'ill J, 11 I 71 Ш Г- TT 7 . ФО О    ^01 П"" Й*4"" л С*ї СЧ ®    ““<ОеЧ^«”"““ЄО    Q — h- S 05    f-л    .Й

W Tifl Д    Q*«J Q*J ^*JQ3 ^•OQ3Q*oJQ,*JQ«0^-JQ3Q*J    -jQ >4 Q -o    Q vj Q Q

0    ®* о . ® О

І “2 ю 2 g u, 2 g = 2 °    I    s.8»28e2 g *£S«>2g>»2gv«2g

___I_ і -"■ І І    I_ _I I

*-■■2 ІІШШтаІШВШВЯІЇ ■ t-    Ш

Я Cu    TSS'&T^ofce    c°?    Z n -r in

Bs    ^ P -5    1-й К    -gSffS