Страница - 413, Справочник конструктора радиолюбителя 1983
Конденсаторы постоянной емкости____411

и I    л . ѳ

:ll!:F. , •    ?ѳ с <n

іо —• CSJ сч    С о

^бГ СО м сч ѵ,    —

> I I    irt о Л

-g 1 , і    *!- vp <N

it 52, ю , in - і і і    о <3ч X

o’ I gM| Г • * I I    +1 ч

^ f f‘U - - >-'!    ‘    Я

0 "

co~ §    ‘Л *>^ «£

ч- со V    . to і

і    і t.cU

^ W LO    — * ? A|

§§j -• і і j. і їм і і    +i |§§j

ef    С XX

В ’ И    c о C't

-Ч- cn    ies їАл - •

Д лі    Ю f w О ^

2g і    да n Xе? xr.

*“ і і і 1.1 І і і ~.Ц і    «з ' ®Ss

" V і "77 IS    1 :

- -Op    A C

2g » Й,: Si1--" ■ '    О О To I

Щ I I І i Щ I і-‘5 і §|в    Щ srs

bo    '.

і 2s ІИ

°lrtl    — 1

IBB "I ■ИШН    I g "V - ла

юл .    см <o «о

1 j I Iі ЩД'‘'    Щ v

‘ * |Вщ|    N pi

^ ІЙЭЙІ;у « n *    S

c o* as 2 2« 2    © sc ю

1 2« ВН§ВВ| 1    18 - і

X Jjef , t*5 Я СЧ Ю • СО    о — £ -

О I е? 00*—О CO    *“ О *4

■ШИМи її і    -о сч <o

CM CM J. _i 1 I \ ю m ,    V

I . -O C*5 Ю oo I I    ,, I I

I еч еч;— «о tv I <e УШЩЖнЯ-    ті *r o>

O •' ! '•, I .і '. .    ,

.!>.    О’І.О- Ї-,    *Я

—    о a —222 - w    q о; о

6° 2, . ШВ „ I • . ° І ?    - 40

ЭДйШ * 0*00 04 ® О    о ■“*!?

Таблица 12.31. Новые керамические конденсаторы


і їм т -    і

III : УШІЯИИИ&Г^, .О О О О    in -si I

, Nwiil , , Я СО    ІЛЮСМ COM

I csigS§l 1 І І    |! + I +1 35-

: *§&$$ Шйшш ШИВ ІШІ IP

О

со    22о*Ь,    «я

. .--2 V є?    о ° ° с

Ом .‘О t S £3    то ЮМ

5 г.- ЯЙО.СЛ • і №№І щ    з    «

*Ю * -тастїсч. ^ О    о <м

w І 1 3 .'і- ШаШ’ - й: ■■ .ооо оо оо    Т°?«і

, 04 СЧ 1 Д .! І 00    ІОСМЮСЧ Ю CM ООСМ    I J *

- - —•© Ю II 00 .    11 і і і і і ,1    N Мс

І 04 CM — — І> І І (О (О І    ТІ + + І +1 +1    03*0 00

Ш ъ '    І В ' ..... ^    В

ІІШИІ і( .г' . -' ■ "’л    еч

S oj    о О Js ,1 n

'5a- T    ю° ‘в

; І-ІІЩРвІЩ I I ! її I I ,    s§?2

1 і f~T    ®

І Ю oi І P9 n « •) in    n

ПШИЗШ о о о о о    о о>

Шж ■&---------Щ 7

—    *”.0 “ ‘ ■-.    о*

-Ю 00 00040*51***    ем Jft

W 'I I I I I I ^чр T ID’CM СО ЧГ    +| Q 5г

-i1 (S ‘ii і і . '• і чо    a

h (0    OS я

ї ч Щ

« ^ o    g cL

о-о.*”О^Й°    >. S

CO L- r(*3Nlnli;i/3QO о о    с

С Ья2-ї-с>і«о ю о    о

;£-іі; - ■ jji I X .    і S.