Страница - 333, Полупроводниковые приборы диоди, тиристори, оптоволоконные прибори (Справочник 1982)
' )JWKi pll'IVCICIIV Іііфіімеірм

ІЯ1 I ок.1

I И,KM A

при 298    К ... . і..........Oi 4,6 Дф j ^ мд

при 21.1    и    34.4 К ...... .    Or 0,85 И д0 | /

I И .104 A

при 208    К    .....»•»• •    От 4.5 до <j | мд

при $f§    К    « •    От 4,03 до 3,6| мЛ

при 2.11    К..........От .1.6 до j мд

і и .Ю4і ;

при 298    К    . . . і . і і і •    От 4.8 до 3(4 мд

при 213    И 343 К.......От 0,85 /„ д0 ||0| Ц

ГИ304Б

при 298    К І і....... і    От 4,9 до 3,3 мЛ

при 31,1    К...........От 4,41 до 6.32 мА

при 233    К    ......... .    От 3.92 до 6.03 мА

ОтіЮШѲІіИО ПИКОВОГО і oicil К току ІНЖЛІІНМ, ПО Mfl!I00!

I И304А, I И3041»

Прн 298 К............... к

при 213 и 343 К . . .......... 4

П1104 А. ГИ304Б при 298 К . . . • . * « . • . • і . . , Л прн 233 и 333 К    , 4 IІііпряжѳмио pnOTDOpfl;

1Й304А. І ИЭ04Б

при 298 К, по мопоо.......400 мІІ

при 343 К, по мопоо............0.85 и

п    ..    1    рп

при 213 К, но полое .•••■«    1,25 U

ГИ304А, ГИ304Б    рр

при 2^8 К, но моноо    420 мВ

при 333 К, но мѳнеѳ...........

при 233 К, но болоо ...........523 мВ

Общий ѲМКОСТЬ ДИОДІІ К ГОЧКѲ мпнимумм ИОЛЫ ІІМІІСріІОІІ

Хйрпктѳриотики при / » і !• 10 МГц. по бол оо , . , , 20 цф

I ІрОДОЛШЫО ЖСіІлуіГПІЦІІОІІІІІ.ІѴ ДИШІМО

Постоянный прямой її обрії гпі.НІ гок:

1И304А, IИ304її or 213 до 293 К.......... . , ю мд


134